Naturskyddsföreningen - Karlstad
Hem
Landskapsbeskrivning
Landskapets Historia Del1 Del2
Alsterdalen
Trangärdsängarna I2
Knappstadviken
Sörmon
Herrön
Naturstigen I2
Universitetsskogen
Tyrterrängen
Jäverön
Gubbholmen
Mariebergsskogen

 

Välkommen till karlstadnatur.se!Svenska Naturskyddsföreningen

 

Detta är ett projekt inom Naturskyddsföreningen i Karlstad. Vi vill genom de här hemsidorna visa på det intressanta med naturen i Karlstads kommun som helhet, samt några särskilt intressanta utflyktsområden.

 

Svenska Naturskyddsföreningen har som allmänt mål bl.a. att skydda och vårda naturen ‑ också i Karlstad. Genom den här presentationen vill vi visa på hur mycket som är värt att skydda och vårda i Karlstads kommun. Genom vårt arbete med karlstadnatur.se har vi också skaffat oss en hel del kunskap om naturen i kommunen i allmänhet. Då kan vi också betydligt enklare än annars presentera skäl till varför hotade områden bör skyddas!

 

 

 

Hur du hittar det du letar efter:

 

Vi har skapat ett antal symboler för att underlätta navigeringen av sidan.

 

Intressant Geologi 

 

Möjlighet till fågelskådning

 

Möjlighet att se intressant Flora

 

Fina vandringsleder

 

Möjlighet till att plocka bär och svamp

 

Möjlighet att se olika däggdjur

 

Möjligheten till att se olika småkryp

Webbansvarig: leif.loevstroem@spray.se © Naturskyddsföreningen i Karlstad 2014

Sidan uppdaterades senast 14/08/01